Przejazd kolejowy w Olsztynku zostanie poszerzony. Tak przynajmniej wynika, z odpowiedzi jaką otrzymałem od PKP. Prace powinny zostać wykonane na początku 2021 roku, choć jest to uzależnione od warunków atmosferycznych. Obecnie trwają prace przygotowawcze, w tym związane z opracowaniem dokumentacji.

Temat zgłosiłem PKP S.A na początku 2020 roku w związku z dobiegającą końca modernizacją linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn. Projekt, którego koszt to ponad 536 mln zł, miał na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa. Zakres prac obejmował również modernizację przejazdów kolejowo-drogowych. Tymczasem w Olsztynku mimo przebudowania przejazdu kolejowego (ulica Zielona, Mierkowska i Niepodległości) piesi w dalszym ciągu nie mogą przemieszczać się swobodnie przez przejazd z powodu braku fragmentów chodników po obu stronach.
Pod koniec kwietnia ubiegłego roku otrzymałem odpowiedź, że zostało zlecone wykonanie wyceny prac mających na celu poszerzenie nawierzchni przejazdu oraz poprawę dojść do przejazd.

Przy okazji tej inwestycji można było uwzględnić także „ścieżkę” przy torach łączącą ulicę Niepodległości i Pionierów. O to również pytałem. Z odpowiedzi wynika, że poruszanie się po niej wymaga uzyskania „stosownych zezwoleń”. Kilkukrotnie poprosiłem o doprecyzowanie o jakie zezwolenia chodzi i czy w imieniu mieszkańców mogą o nie wystąpić np. władze gminy. Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi. Będę drążył temat.