Dworzec kolejowy w Olsztynku przechodzi obecnie olbrzymią metamorfozę. Aktualnie trwają zaawansowane prace budowlane, a zakończenie inwestycji i udostępnienie dworca pasażerom planowane jest jeszcze w I połowie tego roku. Inwestycja w Olsztynku rozpoczęła się jesienią 2019 roku. Przebudowa łączy w sobie renowację historycznych budynków z przystosowaniem ich do współczesnych wymogów i przepisów budowlanych oraz przeciwpożarowych.

Zgodnie z założeniami obecny budynek dworca przestanie pełnić swoją pierwotną funkcję, a obsługa podróżnych będzie prowadzona w mniejszym, sąsiednim obiekcie. Nowy budynek dworca będzie dostosowany do obsługi podróżnych. Wewnątrz znajdą się toalety, kasa biletowa oraz poczekalnia. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Na dworcu pojawią się elektroniczne tablice odjazdów i przyjazdów pociągów oraz nowoczesne nagłośnienie. Będzie bezpieczniej, bo obiekt zyska nowoczesne systemy monitoringu, kontrolę dostępu oraz system sygnalizacji włamania i napadu. Dawny blask już odzyskała elewacja. Wymienione zostało także poszycie dachu, stolarka okienna i drzwiowa, a w elewacji budynku od strony peronów zamontowano dużą szklaną witrynę.

Z kolei historyczny budynek dworca zostanie przebudowany i zaadoptowany na siedzibę Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku. Renowacji zostanie poddana cała elewacja oraz wymienione zostaną stolarka okienna i drzwiowa, poszycie dachu i wszystkie wewnętrzne instalacje. W ramach uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wskazany został taki sposób realizacji prac, który umożliwił zachowanie dodatkowych elementów bez konieczności aktualizacji dokumentacji i uzyskiwania nowych pozwoleń. Zachowana zostanie płaskorzeźba z podobizną rycerza, posadzki, żyrandole czy kamienna konstrukcja wiaty. Elementy kamiennych podpór dawnej wiaty zostały oczyszczone i ręcznie rozebrane oraz zaewidencjonowane i zabezpieczone jako materiały służące do wkomponowania ich w nowy obiekt. Drewniany kiosk również został ręcznie rozebrany, a jego elementy zostały zinwentaryzowane i oznaczone. Po renowacji będzie on wykorzystany ponownie jako element architektury zagospodarowania terenu.

Pomiędzy starym i nowym budynkiem dworca powstała otwarta wiata wykonana z betonu architektonicznego wraz z siedziskami. Ściany wiaty od strony miasta „ozdabiają” dwa reliefy przedstawiające wybrane zamki gotyckie Warmii i Mazur oraz zarys starego miasta w Olsztynku. Wiata zdążyła już wzbudzić kontrowersje. Jej walory estetyczne są dyskusyjne. Ponadto wiele do życzenia pozostawia sposób przedstawienia olsztyneckiego zamku, nie wspominając o błędzie na mapie starego miasta, na której ulice Krzywa i Krótka zamieniły się miejscami. Z pewnością będzie to najsłabsza strona tej inwestycji, ponieważ niewątpliwie najbardziej pożądane było odtworzenie historycznej wiaty łączącej niegdyś budynki dworca.
– Reliefy należy traktować jako autorską ekspresję artystyczną. Mapa z zamkami gotyckimi przedstawia uproszczone, sprowadzone do graficznego znaku wizerunki niektórych zamków. Kilka z nich to tylko wyobrażenia, gdyż nic po nich nie pozostało. Inne istnieją do tej pory, a z kolejnych pozostały tylko ruiny. Zależało mi na pokazaniu bogactwa historycznego regionu poprzez przedstawienie potencjalnie interesujących miejsc. Nie jest to konkretny przewodnik turystyczny ani tym bardziej dokumentacja historyczna. Turysta oglądać ma to jako inspirację do własnych poszukiwań albo po prostu jako zwykły obrazek – podkreśla Zbigniew Tomaszczyk, architekt.

Na drugim reliefie przedstawiono plan Olsztynka z połowy XIX z obwarowaniami, na którym znajdziemy zarys niektórych budynków, które nie dotrwały już do czasów współczesnych. Według PKP S.A. jedną i drugą realizację należy traktować bardziej jako pewnego rodzaju wizję artystyczną, dekorację nawiązującą do historii i ducha miejsca, niż mapę czy plan.

Przebudowa kompleksu dworcowego zakłada również rewitalizację jego najbliższego otoczenia, czyli ułożenie nowych ciągów pieszych, wykonanie miejsc parkingowych oraz budowę wiaty rowerowej.
Wartość inwestycji to 21 mln zł i jest ona finansowana ze środków PKP S.A. oraz ze funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.