Po raz kolejny środki z gminnego budżetu zostaną przeznaczone na wsparcie lokalnych zabytków. W 2020 roku zostały złożone dwa wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olsztynku radni podjęli uchwałę o udzieleniu dotacji:

  • w kwocie 30 tys. zł na pełną konserwację neogotyckiego zespołu czternastu stacji Drogi Krzyżowej (datowanego na koniec XIX w.) z kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku. Całkowity, szacunkowy koszt zadania to kwota 67 490,00 zł.
  • w kwocie 70 tys. zł na remont dachu budynku położonego przy ul. Mały Rynek 4 w Olsztynku. Całkowity, szacunkowy koszt zadania to kwota 156 343,18 zł.

Gmina Olsztynek wspiera zabytki od 2014 roku. Dotacja może być przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy.
W ostatnich latach środki były przyznawane m.in. na remont dachu Kina „Grunwald”, renowację organów w kościele w Olsztynku, ambonki w kościele w Wigwałdzie, remont kościoła w Kurkach, a także remontów dachu czy elewacji budynków mieszkalnych w mieście. Informacje szczegółowe można znaleźć TUTAJ.