System monitoringu w Olsztynku zostanie usprawniony. To krok w dobrą stronę, biorąc pod uwagę, że w zeszłym roku na 22 istniejące kamery tylko 9 faktycznie działało i rejestrowało obraz.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzona inwentaryzacja systemu. Po ustaleniu zakresu prac wyłoniona zostanie firma, która zajmie się naprawą monitoringu. Decyzja o zwiększeniu środków na ten cal zapadła podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olsztynku. Jednak kwota w wysokości 20 tys. zł może okazać się niewystarczająca.

Zgodnie z założeniem celem systemu monitoringu miejskiego powinno być zapewnienie oraz zwiększenie ochrony mienia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Tak jednak nie jest. W 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Olsztynku przeprowadziła kontrolę systemu. Z naszych ustaleń wynika, że system nie funkcjonuje prawidłowo. Wiekszość kamer po prostu nie rejestrowała obrazu.

Co prawda w 2019 roku, na zlecenie Urzędu, dokonano przeglądu systemu i ustalono przyczyny oraz powody braku obrazu z części kamer. Jednak do dnia kontroli nie przeprowadzono działań zmierzających do doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania monitoringu miejskiego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolny wniósł o:

  • Dokonanie kompleksowego przeglądu istniejącego systemu monitoringu miejskiego i wykonanie niezbędnych napraw w celu doprowadzenia do prawidłowego funkcjonowania systemu.
  • Dokonywanie systematycznych przeglądów i konserwacji monitoringu miejskiego w przyszłości.
  • Rozważenie montowania kamer stacjonarnych (nieobrotowych), pozwalających na obserwację miejsca w określonym kierunku. W przypadku kamer obrotowych zdarza się, że konkretne zdarzenia są rejestrowane częściowo.
  • Rozważenie rezygnacji z łącza radiowego na rzecz kablowego, skuteczniejszego w warunkach miejskich.
  • Opracowanie zasad reakcji na zaobserwowane lub zgłoszone zdarzenia związane z monitoringiem miejskim.
  • Oznakowanie systemu monitoringu na terenie miasta w widoczny sposób poprzez umieszczenie stosownych tabliczek lub naklejek informacyjnych.
  • Ustalenie zasad współpracy z Komisariatem Policji w Olsztynku w zakresie udostępniania sytemu monitoringu wizyjnego.

Z całym protokołem z kontroli Można zapoznać się TUTAJ.