Na początku roku, po raz kolejny, zwróciłem się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o ujęcie w planie finansowym na 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszych na drodze krajowej nr 58 (ulica Mrongowiusza w Olsztynku)”.

Brak chodnika w ciągu ulicy Mrongowiusza w Olsztynku od lat stanowi poważne utrudnienie dla mieszkańców Olsztynka oraz zagraża ich bezpieczeństwu. Przede wszystkim wynika to z braku dojścia do domów jednorodzinnych pod adresem ul. Mrongowiusza 36-40 oraz do znajdującego się przy drodze krajowej przystanku autobusowego. Ponadto w sezonie wiosenno-letnim na tym odcinku przemieszają się także grupy zorganizowane odwiedzające popularną Hutę Szkła Artystycznego w Olsztynku.

Najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest budowa chodnika łączącego Olsztynek z istniejącą już infrastrukturą przy węźle drogowym Olsztynek Wschód (przy Zajeździe Jagiełek). Dzięki takiemu rozwiązaniu miasto zostanie skomunikowane m.in. z centrum logistycznym Zalando Lounge w Ameryce. Jest to jeden z największych pracodawców w naszym regionie. Tereny w pobliżu węzła Olsztynek – Wschód są bardzo atrakcyjne inwestycyjnie i z całą pewnością niebawem będę tam realizowane kolejne biznesowe przedsięwzięcia. To z pewnością wpłynie na zwiększenie ruchu na tym odcinku zarówno samochodowego jak i pieszego.

W odpowiedzi na mojej pismo poinformowano mnie, że wniosek zostanie ujęty w planach tutejszego Oddziału. Jednak każde zadanie rozpatrywane jest w skali całego kraju pod kątem m.in. zasadności realizacji. Obecnie Oddział w Olsztynie nie posiada środków na realizację przedmiotowego zadania.

Uważam, że musimy się o to upominać. Systematycznie, co jakiś czas. Przy kolejnej okazji będę zachęcał również Państwa do składania podobnych wniosków. Być może ich oddziaływanie będzie większe.