Piąta edycja OBO została oceniona przez większość ankietowanych pozytywnie (73%). Podobnie działania promocyjne i informacyjne (65%), choć w tym przypadku zgłoszono wiele zastrzeżeń. Najwięcej negatywnych opinii dotyczyło tego, że w działaniach promocyjnych nie ma „nic nowego”: suchy, powtarzany przekaz bez autentycznego zaangażowania, stare hasła, zero świeżości, zbyt mało nowych, ciekawych form. Z komentarzy wynika, że w poprzednich latach było więcej reklam i miejsc do oddawania głosów.

Główną przyczyną zaangażowania w OBO był wpływ na to co dzieje się w mieście, chęć decydowania, dokonania zmiany, rozwój miasta. W drugiej kolejności wskazywano na wsparcie konkretnego projektu lub ciekawe projekty. Do zaangażowania motywowali również bliscy lub znajomi oraz efekty OBO z poprzednich lat.

Większość ankietowanych uważa, że pula środków w OBO powinna zostać zwiększona, należy wyodrębnić budżety osiedlowe i kategorię małych projektów. Ponadto powinny odbywać się spotkania autorów projektów z mieszkańcami, czas na głosowanie trzeba wydłużyć i pozostawić zarówno formę tradycyjną jak i elektroniczną głosowania.

Zdania były bardziej podzielone w przypadku organizowania szkoleń dla samych autorów projektów, liczby punktów do głosowania tradycyjnego, czy zaangażowania lokalnych instytucji. Według ankietowanych nabór projektów do OBO nie powinien zostać wydłużony.

Ankietowani zgłosili sporo propozycji i sugestii do kolejnych edycji OBO. Z całym podsumowaniem można zapoznać się TUTAJ.

Raport został przekazany członkom Zespołu Koordynującego OBO, burmistrzowi Olsztynka i radnym Rady Miejskiej w Olsztynku. Po jego przeanalizowaniu zostaną podjęte decyzje dotyczące ewentualnych zmian w OBO.