8 wniosków na kwotę blisko 1,2 mln złotych zgłoszono do tegorocznej edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Teraz wszystkie projekty zostaną zweryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Ostateczną listę projektów zakwalifikowanych do głosowania powinniśmy poznać w połowie października. Poniżej projekty wraz z opisami.

Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka!

Celem projektu jest doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt (m.in. środki ochrony indywidualnej) i urządzenia do prowadzenia działań ratowniczych, udzielenia pomocy na miejscu zdarzenia, usuwania skutków klęsk żywiołowych, pożarów oraz powodzi. W ramach zadania zostaną zakupione także pomoce edukacyjno-dydaktyczne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku przeznaczone do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych. Realizacja projektu podniesie poziom bezpieczeństwa strażaków – ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz zwiększy świadomość najmłodszych mieszkańców miasta z zakresu bezpieczeństwa. Kwota: 150 000,00 zł

Album fotograficzny o Olsztynku w czasach PRL-u dla każdego. „Miejsca i ludzie. Olsztynek w latach 1945-1989.”

Wydawnictwo – Album fotograficzny o Olsztynku w czasach PRL-u dla każdego, dostanie każdy mieszkaniec Olsztynka, który wyrazi zainteresowanie. Projekt zakłada wydanie albumu ze zdjęciami archiwalnymi Olsztynka pochodzących ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka oraz innych dostępnych archiwów i od osób prywatnych. Poza ok. 300 fotografiami, dodatkowo album będzie zawierał część opisową. Zakładany nakład to 3 tys. egzemplarzy z możliwością jego zwiększenia. Kwota: 150 000,00 zł

Cmentarz ewangelicki przy ul. Mrongowiusza – ocalić od zapomnienia.

Cmentarz ewangelicki w Olsztynku – ocalić od zapomnienia to projekt mający na celu rewitalizację dawnego cmentarza ewangelickiego znajdującego się przy ul. Mrongowiusza. Dziś to miejsce aż prosi się, by przywrócić mu dawną świetność. Teren wymaga oczyszczenia z dziko rosnących krzewów, wycięcia połamanych drzew, przywrócenia alejek, ustawienia ławek i latarni oraz kamiennej płyty upamiętniającej to miejsce. Tym bardziej, że jest usytuowane bardzo blisko zabytkowej wieży ciśnień, Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich oraz Przedszkola Miejskiego w Olsztynku. Niezbędne byłoby też wykonanie kamiennych schodów od strony ul. Wodociągowej i Mrongowiusza zapraszających do odwiedzania tego zapomnianego już miejsca. Podmurówka kamienna okalająca cmentarz wymaga uzupełnienia w brakujące przęsła kutego ogrodzenia. Tak niewiele trzeba, by przywrócić pamięć miejscom zapomnianym i ważnym historycznie. Dzięki realizacji projektu poprawi się estetyka tej części miasta. Kwota: 150 000,00 zł

Defibrylatory dla lokalnych instytucji publicznych

Projekt zakłada zakup nowoczesnych automatycznych defibrylatorów AED – urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Defibrylatory zostaną zlokalizowane w lokalnych instytucjach publicznych, czyli miejscach, gdzie przebywa najwięcej mieszkańców miasta. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników instytucji publicznych. Kwota: 123 200,00 zł

Dron STOP SMOG – czyste powietrze w Olsztynku

Zakup specjalistycznego drona do wykrywania źródeł emisji i identyfikowania zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych. Kwota: 150 000,00 zł

Budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku

Przywrócenie funkcjonalności przyjaznego dla mieszkańców i turystów Parku Miejskiego w Olsztynku. Odbudowa szlaków pieszo – rowerowych. Skomunikowanie miasta z Zajazdem Mazurskim, DPS-em i miejscowością Sudwa. Szlak pieszo – rowerowej długości 814 mb. na nasypie zbudowanym w latach 20-tych XX wieku, byłby I etapem zagospodarowania Parku Miejskiego w Olsztynku. Kwota: 150 000,00 zł

Wybieg dla psów w Olsztynku

Projekt zakłada stworzenie profesjonalnego wybiegu dla psów na terenie miasta Olsztynka wyposażonego w urządzenia do uprawiania psich sportów. Niech będzie to miejsca spotkać naszych czworonożnych przyjaciół i ich właścicieli. Kwota: 150 000,00 zł

Street Workout Park w Olsztynku

Celem projektu jest stworzenie Parku do uprawiania Street workoutu, czyli aktywności fizycznej polegającej na wykorzystywaniu masy własnego ciała przy pomocy dedykowanych urządzeń. Będzie to pierwszy specjalistyczny i w pełni wyposażony tego typu park w Olsztynku do ćwiczeń siłowych. Miejsce będzie ogólnodostępne. Każdy będzie mógł trenować swoje ciało i umysł, rozwijać pasję oraz spędzać czas wolny. Kwota: 150 000,00 zł

Ważne daty!

Głosowanie odbędzie się w dniach 22 października – 3 listopada 2021 roku. Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek i bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich). Będzie można głosować za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 5 punktów. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać do 10 listopada.