Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Gmina Olsztynek zamierza przystąpić do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”. Gmina Olsztynek posiada pozytywną opinię KOWR umożliwiającą złożenie wniosku. Za uzyskane dofinansowanie Gmina Olsztynek zakupi:

  • nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria oraz oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami za kwotę do 3 500 zł za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 zł za zakup tabletu (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera oraz tabletu powyżej tych kwot; niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Odbiorcami projektu są wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i średnich w roku szkolnym 2021-2022 (nie obejmuje uczniów przedszkoli, „zerówek” i studentów). Grant nie dotyczy byłych pracowników Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych (RSP).

Szczegółowe informacje dostępne i wzory dokumentów są dostępne: TUTAJ.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. w godzinach pracy Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek.