W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030” ogłoszono konsultacje społeczne. Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030” wraz załącznikiem oraz formularz konsultacyjny są do pobrania TUTAJ.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można zgłaszać do 31.12.2021 r. wyłącznie na formularzu konsultacyjnym:

  • drogą elektroniczną na adres: m.majewska@wmarr.olsztyn.pl lub planowanie@olsztynek.pl (w tytule e-maila należy wpisać „konsultacje społeczne”),
  • drogą korespondencyjną na adres: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac. Gen Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Olsztynek na lata 2022-2030””, decyduje data wpływu).

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu odbędzie się 16 grudnia 2021 roku o godz. 14:30 w sali posiedzeń (pok. nr 1) w Urzędzie Miejskim w Olsztynku. Podczas spotkania będą obowiązywać aktualne obostrzenia sanitarne.