Stałym elementem każdej edycji OBO jest podsumowanie. Co warto w OBO zmienić, poprawić lub z czego zrezygnować? Wszystkie uwagi i sugestie można przekazać wypełniając elektronicznie krótką ankietę, która została udostępniona TUTAJ. Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut. Uzyskane informacje będą przydatne przy organizowaniu kolejnej edycji OBO. Ankietę można wypełniać do 20 lutego 2022 roku.

W 2021 roku do budżetu obywatelskiego zostało zgłoszonych 8 wniosków na kwotę blisko 1,2 mln złotych. Ostatecznie 7 z nich wzięło udział w głosowaniu, które odbyło się jesienią. 10 listopada poznaliśmy wyniki ubiegłorocznej edycji. Łącznie oddano 2 165 głosów ważnych. W puli środków przeznaczonych na realizację OBO w 2022 roku zmieściły się 2 projekty.

Najwięcej punktów (blisko 6,5 tys.) uzyskał projekt pn. Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka! Celem projektu jest doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt (m.in. środki ochrony indywidualnej) i urządzenia do prowadzenia działań ratowniczych, udzielenia pomocy na miejscu zdarzenia, usuwania skutków klęsk żywiołowych, pożarów oraz powodzi. W ramach zadania zostaną zakupione także pomoce edukacyjno-dydaktyczne dla dzieci, przeznaczone do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych. Koszt zadania oszacowano na 150 tys. złotych.

Na drugim miejscu uplasowała się budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku (1064 punkty). Celem projektu jest przywrócenie funkcjonalności przyjaznego dla mieszkańców i turystów Parku Miejskiego w Olsztynku, w tym odbudowa szlaków pieszo – rowerowych. Realizacja projektu ma skomunikować Olsztynek z Zajazdem Mazurskim, DPS-em i miejscowością Sudwa. Szlak pieszo – rowerowej długości 814 mb. na nasypie zbudowanym w latach 20-tych XX wieku ma być I etapem zagospodarowania Parku Miejskiego w Olsztynku. Koszt zadania oszacowano na 150 tys. złotych.

Wyżej opisane projekty uzyskały łącznie ok 71% punktów.