1 078 000 złotych dofinansowania otrzymała gmina Olsztynek na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Granty PPGR. Sprzęt trafi do 442 uczniów z terenu gminy.

Pierwotnie Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, na podstawie złożonych oświadczeń, aplikował o sprzęt komputerowy dla 567 uczniów zamieszkujących gminę. Na etapie weryfikacji wniosków, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmieniło zasady weryfikacji. Wiązało się to z koniecznością uzupełnienia oświadczeń.
Ostatecznie na początku stycznia ZASiP złożył wniosek obejmujący dofinansowanie w kwocie 1 511 000 złotych na zakup 53 komputerów stacjonarnych, 371 laptopów oraz 18 tabletów dla 442 uczniów.

Środki w ramach programu zostały zwiększone do ponad 586 mln zł. Równocześnie zmieniono maksymalne ceny sprzętu komputerowego. Pierwotnie zakładano 3,5 tys. zł na komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł na tablet. Ostatecznie stawki wyniosą odpowiednio 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.