28 marca 2022 r. o godz. 16:00 w w sali nr 1 w Urzędzie Miejskim w Olsztynku odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Olsztynek w sprawie programu „Czyste Powietrze”. W trakcie spotkania będzie można uzyskać podstawowe informacje o Programie oraz złożyć wniosek o przyznanie dotacji.

Ze względu na szereg regulacji prawnych i obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, w spotkaniu może uczestniczyć ograniczona liczba uczestników. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 89 5195475 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Olsztynku. O uczestnictwie w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Aby skorzystać z informacje o dotacji można także skorzystać z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, który jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 8:00-13:00 w Urzędzie.

Informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” znajdują się również na stronie internetowej: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/