17 marca 2022 roku radni Rady Miejskiej w Olsztynku, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zdecydowali jednogłośnie o zerwaniu współpracy z miastem Polessk w Rejonie Polesskim Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji. Porozumienie o współpracy z Rejonem Polessk w Obwodzie Kaliningradzkim podpisano wiosną 1998 roku.

Poniżej zamieszczam treść Stanowiska Rady Miejskiej w Olsztynku.