W ramach szóstej edycji Olsztyneckiego Budżetu mieszkańcy Olsztynka wskazali do realizacji 2 projekty. Najwięcej punktów uzyskał projekt pn. Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka! Celem projektu jest doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt (m.in. środki ochrony indywidualnej) i urządzenia do prowadzenia działań ratowniczych, udzielenia pomocy na miejscu zdarzenia, usuwania skutków klęsk żywiołowych, pożarów oraz powodzi. Na drugim miejscu uplasowała się budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku. Celem projektu jest przywrócenie funkcjonalności przyjaznego dla mieszkańców i turystów Parku Miejskiego w Olsztynku, w tym odbudowa szlaków pieszo – rowerowych. Szlak pieszo – rowerowej na nasypie zbudowanym w latach 20-tych XX wieku ma być pierwszym etapem zagospodarowania Parku Miejskiego w Olsztynku. Oba projekty uzyskały łącznie 70% wszystkich punktów.

W celu poznania opinii mieszkańców Olsztynka o sposobie realizacji OBO przeprowadzono ankietę podsumowującą.

Szósta edycja OBO, jak i działania promocyjne zostały oceniona pozytywnie przez blisko 70% ankietowanych. Co czwarta osoba oceniła ubiegłoroczna edycję negatywnie. W uzasadnieniu do odpowiedzi wskazywano, że kwota puli środku nie zwiększa się od lat, brakuje projektów osiedlowych, projektów do wyboru jest zbyt mało lub, że niektóre z nich w ogóle nie powinny zostać dopuszczone do głosowania.

Główną przyczyną zaangażowania mieszkańców w OBO był wpływ na to co dzieje się w mieście, chęć współdecydowania, dokonania zmiany lub rozwój miasta. W dalszej kolejności motywacją do wzięcia udziału było wsparcie konkretnego projektu, ale także wcześniej zrealizowane (udane) projekty np. kino.

Wśród propozycji zmian w zasadach budżetu obywatelskiego zasugerowano potrzebę wprowadzenia ograniczeń w zgłaszaniu projektów przez stowarzyszenia lub inne instytucje. Głównym powodem jest sposób zbierania głosów, który w ocenie ankietowanych, nie jest sprawiedliwy. Zaproponowano także zwiększenie puli środków i liczby punktów do głosowania, podzielenie puli OBO na 1 duży projekt i 2 mniejsze, stworzenie budżetów osiedlowych, zrezygnowanie z głosowanie internetowego.

Podsumowanie każdej edycji to dobry czas na rozważenie zmian na przyszłość. W najbliższym czasie wszystkie sugestie i propozycje zostaną zebrane i rozważone. Po kilku latach doświadczeń nadszedł czas na zaktualizowanie zasad Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Oczywiście z udziałem samych mieszkańców. Więcej szczegółów wkrótce.

Całe opracowanie dostępne TUTAJ.