10 przejść dla pieszych na drogach krajowych w naszej gminie zostanie doświetlonych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wyłoniła wykonawcę na opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru w czasie robót. Najkorzystniejszą ofertę  na kwotę ok 100 tys. zł złożyło Biuro Projektów Technicznych „El-ProTech” Grzegorz Dubrawski z Zielonej Góry.

Inwestycja ma objąć przejścia dla pieszych na drodze serwisowej S7j (Olsztynek-Witramowo) w m. Jemiołowo i Witramowo oraz 8 przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 58 na odcinku od ulicy Mrongowiusza do Mierek. Zadanie jest podzielone na etapy. W pierwszej kolejności zostanie opracowana dokumentacja projektowa (ok 5 miesięcy). Następnie zostanie wybrany wykonawca robót (3 miesiące), który będzie miał 6 miesięcy na wykonanie prac.