18 tys. złotych otrzymała gmina Olsztynek z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę wiaty rekreacyjnej wraz z miejscem na ognisko przy plaży miejskiej w Olsztynku. Środki zostały przyznane w ramach konkursu „Łączy nas turystyka”.

Ideą konkursu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznych. Na finansowe wsparcie mogą liczyć zadania związane z budową, rozbudową, doposażeniem, odnową czy modernizacją ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Do nich można zaliczyć m.in. zagospodarowywanie plaż, kształtowanie terenów zielonych, urządzanie miejsc odpoczynku dla rowerzystów i kajakarzy na szlakach turystycznych czy znakowanie szlaków w terenie. Z budżetu województwa przeznaczono na ten cel blisko 200 tys. zł. Środki otrzyma łącznie 11 gmin.

Z inicjatywą stworzenia ogólnodostępnego miejsce do grillowania i ogniskowania wraz wiatą wystąpiła Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Wspólnie z młodzieżowymi radnymi została uzgodniona lokalizacja i projekt wiaty. Aktualnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy.