Trochę to trwało, ale ostatecznie przejazd kolejowy w Olsztynku stał się bezpieczniejszy dla pieszych. Prace można było zrealizować w ramach modernizacji linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo-Olsztyn. Z jakichś powodów tego nie zrobiono, choć zakres prac obejmował również modernizację przejazdów kolejowo-drogowych.

Wymiana korespondencji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie oraz Polskimi Liniami Kolejowymi przez ponad 2 lata okazała się nieskuteczna. Co prawda w 2021 roku wykonano poszerzenie nawierzchni przejazdu, ale tylko z jednej strony.
Na początku 2022 roku zwróciłem się z prośbą o interwencję w tej sprawie do ministra infrastruktury. Całe pismo TUTAJ. 9 lutego otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na mój wniosek. Z pisma wynikało, że Spółka PKP PLK SA przebuduje przejazd, tak aby umożliwić połączenie z istniejącym ciągiem pieszym. Wygląda to dobrze.