Blisko 10 tys. zł dofinansowania otrzymało Koło Gospody Wiejskich w Łutynowie na realizację dwóch projektów. Oba zadania będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców.

Na stworzenie strefy relaksu na plaży wiejskiej w Łutynowie Koło otrzymało 5750 złotych. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej nad jeziorem i wyposażeniu jej w elementy małej architektury, która zostanie wykonana przez mieszkańców we własnym zakresie. W ramach zadania zaplanowano przygotowanie terenu, w tym oczyszczenie i uzupełnienie plaży piaskiem. Mieszkańcy z zakupionego w ramach projektu drewna oraz materiałów wykonają ławki i przebieralnię. Ponadto zostaną zakupione leżaki plażowe, z których będą mogli korzystać mieszkańcy sołectwa w okresie letnim. Projekt został dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Drugi projekt obejmuje organizację warsztatów. Na ten cel Koło pozyskało 3500 złotych. W ramach projektu planuje się organizację cyklu warsztatów: 2 rękodzielniczych i 2 kulinarnych w świetlicy w Łutynowie. Tematyka warsztatów rękodzielniczych będzie dotyczyć kosmetologii i wykonywania ozdób z naturalnych materiałów. Z kolei warsztaty kulinarne będą organizowane w oparciu o mazurskie smaki i będą nawiązywać do sezonowych smaków z wykorzystaniem lokalnych produktów, owoców i warzyw.
Projekt jest finansowany ze środków programu mikrodotacji NOWEFIO – Warmia Mazury Lokalnie 5 dofinansowanego przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.