Od kwietnia gmina Olsztynek zacznie działać aplikacja BLISKO służąca do komunikacji z mieszkańcami. Aplikacji pozwoli przekazywać, w prosty i szybki sposób, praktyczne informację z różnych obszarów. Znacząco skróci także czas dotarcia z informacją do mieszkańców.

Aplikacja BLISKO ma zasięg ogólnopolski i jest najchętniej wybieraną przez samorządy aplikacja do komunikacji z mieszkańcami. Będzie to pierwsza aplikacja wprowadzoną w gminie, służącą do komunikacji z mieszkańcami. Pozwoli alarmować, ostrzegać i przekazywać mieszkańcom gminy praktyczne i bieżące informację z różnych obszarów takich jak np. alerty, wydarzenia kulturalne i sportowe, dostępne programy i dotacje. Aplikacja BLISKO umożliwi także przekazywanie komunikatów dotyczących harmonogramów odbioru odpadów komunalnych. Z kolei funkcja ankiet pozwoli przeprowadzić szybkie i wygodne dla użytkownika sondaże.

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/