Na początku grudnia 2023 roku zakończyła się przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Wigwałdzie. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Dofinansowanie zostało pozyskane przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Olsztynku i obejmowało realizację 2 zadań:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witramowo,
  • przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wigwałd.

Umowy na dofinansowanie powyższych zadań w kwocie blisko 5 mln zł została podpisana z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w styczniu 2023 roku. W ramach inwestycji zrealizowano montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3, zamontowano nowy ciąg technologiczny uzdatniania wody wraz z lampą UV, nowy zestaw pomp wody uzdatnionej oraz nowe oprogramowanie zdalnego monitorowania Stacji Uzdatniania Wody.. Ponadto zmodernizowano budynek SUW-u oraz 2 ujęcia wody wraz z wymianą pomp głębinowych. Zadanie obejmowało także zagospodarowanie terenu i wykonanie nowego ogrodzenia. Wartość inwestycji wyniosła 2,5 mln zł.

Inwestycje zostaną zrealizowane przy wsparciu środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.