Inwestycje w drogi, ulice, chodniki i oświetlenie są priorytetowe. Staramy się wykorzystać każdą szansę na pozyskanie środków unijnych i rządowych, dzięki którym będziemy realizować tego typu inwestycje. W ostatnim czasie udało się pozyskać na ten cel sporo środków.

W Olsztynku realizujemy aktualnie inwestycję, która obejmuje kompleksową przebudowę ulic: Mazurskiej, Jagiełły i Inwalidów. Pracę obejmą także budowę łącznika od ulicy Inwalidów do ulicy Gdańskiej i przebudowę skrzyżowania ulicy Jagiełły z ulicą Jemiołowską. Inwestycja zakłada budowę chodników, kanalizacji deszczowej, przebudowę wodociągu, sieci gazowej. W między czasie udało się także uwzględnić budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy bloku przy ulicy Jagiełły. Inwestycja została dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3,3 mln zł. Ulica Mazurska została już zmodernizowana. Aktualnie prace zostały wstrzymane na ulicy Inwalidów, co jest spowodowane uzgodnieniami z Orange Polska oraz Światłowody Inwestycje. Uzgodnienia dotyczą nowych warunków technicznych na przebudowę istniejących sieci telekomunikacyjnych oraz światłowodowych, ponieważ warunki techniczne wydane wcześniej wygasły. Uzgodnienia są na końcowym etapie. Po ich uzyskaniu wykonawca przystąpi do kontynuowania prac budowlanych.

Jesteśmy na etapie wyłonienie wykonawców na 2 ważne inwestycje drogowe w mieście. Mowa o przebudowie ulicy Kolejowej w Olsztynku na odcinku od ulicy Jana Pawła II do bloku przy ulicy Szkolnej 14B. Pod koniec grudnia wojewoda warmińsko-mazurski zaktualizował listę dróg gminnych, które otrzymają dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok. Wśród inwestycji uwzględniono częściową przebudowę ulicy Kolejowej. 650 tys. zł otrzymała gmina Olsztynek, na inwestycję która obejmie przebudowę nawierzchni drogi oraz budowę miejsc postojowych, chodnika, oświetlenia i sieci telekomunikacyjnej.

Szukamy także wykonawcy na przebudowę ulicy Pionierów i Rubinowej. W przypadku tej pierwszej zaplanowano poszerzenie jezdni na odcinku od ul. Mickiewicza do przejazdu kolejowego. Ponadto zaplanowano wybudowanie kanalizacji deszczowej i częściowym przełożeniu sieci wodociągowej szerokość projektowanej. Zaprojektowano również ciąg pieszy. W ramach zadania wybudowana zostanie ulice Rubinowa w Olsztynku. Zadanie obejmuje również budowę oświetlenia ulicznego przy wymienionych ulicach. Na ten cel uzyskaliśmy wsparcie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 mln zł.

Trwają pracę związane z modernizację drogi od miejscowości Ameryka w kierunku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce. Modernizacja zakłada przebudowę nawierzchni drogi na odcinku około 800 mb. Wybudowany zostanie także chodnik, co znacząco poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego i pieszego. Z drogi korzystają mieszkańcy, pracownicy szpitala oraz pacjenci z terenu całej Polski. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości blisko 3 mln zł.

Ulica Leśna w końcu zostanie połączona z drogą powiatową Olsztynek-Mańki-Gietrzwałd. Inwestycja obejmuje modernizację drogi gminnej na odcinku, którego początek zaplanowano za wjazdem do oczyszczalni ścieków, koniec na skrzyżowaniu ze wspomnianą drogą powiatową. Zostanie wykonany ciągu pieszo-jezdnego wraz z budową ścieżki rekreacyjnej. Celem inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego i pieszego. Zadanie zostanie dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln zł.

Kolejną z gminnych dróg, która zostanie przebudowana będzie droga do Jadamowa. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi gminnej łączącej miejscowości Waplewo i Jadamowo na odcinku o długości 1,7 km. Na ten cel pozyskaliśmy ponad 2 mln zł ze środków PROW 2014-2020.

Remontu doczeka się także droga gminna w miejscowości Warlity Małe na odcinku około 865 mb. Środki na ten celu udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Droga jest w złym stanie technicznym. Umowa z wykonawcą został już podpisana. Prace powinny zakończy się jeszcze w tym roku.

W ostatnim czasie została zmodernizowana droga w Wigwałdzie na odcinku o długości około 410 m. Została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz ze zjazdami oraz poboczami. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu województwa.

Jeszcze w tym roku zmodernizujemy drogę wewnętrzną w Sudwie. Na ten cel otrzymaliśmy 100 tys. złotych dofinansowaniu ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przygotowujemy się do wykonania projektu na budowę drogi w Lutku oraz pozyskania środków na ulicę Owocową i Złota w Olsztynku oraz drogę w Królikowie.

Jeszcze w tym roku zostanie zmodernizowany chodnik przy ulicy Leśnej i Górnej w Olsztynku. Bezpieczeństwo pieszych poprawi się także na trzech droga powiatowych, gdzie zostaną zmodernizowane przejścia dla pieszych i odcinki dróg w Elgnówku, Mańkach i na ulicy Jemiołowskiej. Inwestycje na drogach powiatowych realizujemy wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie.

Także ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie przygotowujemy się do zmodernizowania drogi powiatowej na odcinku Olsztynek-Łutynowo o długości ok 4 km. Inwestycja będzie realizowana przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Co ważne, Starostwo wyłoniło wykonawcę, który opracuje dokumentację na odcinek drogi powiatowej z Łutynowa do Nadrowa.

40 nowych punktów świetlnych powstało tylko w 2023 roku w gminie Olsztynek w ramach rozbudowy oświetlenia. We wszystkich przypadkach zastosowano energooszczędne oprawy typu LED. Nowe oświetlenie powstało m.in. w miejscowościach: Dąb, Królikowo, Kurki, Makruty, Maróz, Mierki, Stare Gaje, Swaderki, Świerkocin i Waplewo. W Olsztynku zmodernizowano oświetlenie przy ulicy Kolejowej oraz wykonano nowe oświetlenie m.in. przy drodze prowadzącej do garaży przy ulicy Daszyńskiego. Jeszcze w tym roku planujemy oświetlić ścieżką pieszo-rowerowo z Olsztynka do Mierek.

Z kolei w grudniu 2023 roku rozstrzygnięty został Program Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę poświęcony modernizacji infrastruktury oświetleniowej. Gmina Olsztynek otrzyma z programu ok 112 tys. zł na modernizację oświetlenia na terenie dwóch orlików oraz Parku Kultury, Sportu i Rekreacji w Olsztynku, w tym także boiska do siatkówki. Wkład własny gminy wyniesie ok 28 tys. zł.

Informacyjnie warto wspomnieć, że wkrótce bezpieczniej będzie także na przejściach dla pieszych na drogach krajowych w naszej gminie.

Na początku stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wyłoniła wykonawcę, który ma doświetlić łącznie 10 przejść dla pieszych. Inwestycja obejmie przejścia dla pieszych na drodze serwisowej S7j (Olsztynek-Witramowo) w m. Jemiołowo i Witramowo oraz 8 przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 58 na odcinku od ulicy Mrongowiusza do Mierek.