Inwestycje w rozbudowę sieci wodociągowe i kanalizacyjne również są priorytetowe w gminie Olsztynek. Ostatnie 2 lata to przede wszystkim zakończenie przebudowy wraz z rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Wigwałdzie oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witramowo.

Obie inwestycje zostały zrealizowane przy wsparciu środków unijnych. Dofinansowanie zostało pozyskane przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Olsztynku.
Umowy na dofinansowanie powyższych zadań w kwocie blisko 5 mln zł została podpisana z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w styczniu 2023 roku. W ramach inwestycji w Wigwałdzie zrealizowano montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 100 m3, zamontowano nowy ciąg technologiczny uzdatniania wody wraz z lampą UV, nowy zestaw pomp wody uzdatnionej oraz nowe oprogramowanie zdalnego monitorowania Stacji Uzdatniania Wody.. Ponadto zmodernizowano budynek SUW-u oraz 2 ujęcia wody wraz z wymianą pomp głębinowych. Zadanie obejmowało także zagospodarowanie terenu i wykonanie nowego ogrodzenia. Wartość inwestycji wyniosła 2,5 mln zł.
Inwestycja w Witramowie została zakończona w marcu 2024 roku. Inwestycja obejmowała wykonania ok. 4,4 km  sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości.

Inwestycje zostaną zrealizowane przy wsparciu środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Z kolei jeszcze w tym roku rozpocznie się budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wilkowo. Celem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. około 3,5 km wraz z przepompownią ścieków. Inwestycja będzie realizowana przy wsparciu środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. w kwocie ok 2 mln zł.