Od sierpnia w Olsztynku działa gminna komunikacja publiczna. Nowa sieć zapewnia większą liczbę tras i połączeń, z których mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy. Nowe połączenia umożliwiają również transport do Olsztyna oraz gminy Gietrzwałd i Purda. Gminna komunikacja jest współfinansowana z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Celem było przede wszystkim organicznie wykluczenia komunikacyjnego wśród mieszkańców gminy Olsztynek. Rozkłady jazdy i przebiegi tras opracowano bazując na potrzebach uczniów szkół podstawowych i średnich oraz uwagach zgłaszanych przez mieszkańców naszej gminy. Rozkłady jazdy modyfikujemy w miarę zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. W ostatnim czasie nawiązaliśmy także współpracę z lokalnymi zakładami pracy. Uruchomiliśmy m.in. nowe połączenie autobusowe do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, które znacząco ułatwia dostęp do opieki zdrowotnej. Połączenie ze szpitalem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Każdego miesiąca w komunikacji publicznej sprzedajemy kilka tysięcy biletów miesięcznych i blisko 500 miesięcznych.

Rozkłady jazdy są dostępne TUTAJ, na stronie internetowej www.olsztynek.pl i https://time4bus.com/t4b/www/ oraz w aplikacji Time4BUS.