Wszystko wskazuje na to, że niebawem wystartuje kolejna edycja Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Później niż zwykle, co jest spowodowane głównie zeszłorocznymi zmianami w prawie dotyczącymi m.in. budżetów obywatelskich.

Uchwałę w sprawie OBO Rada Miejska w Olsztynku podjęła w połowie kwietnia, jednak weszła ona w życie dopiero na początku lipca. Warunkowo, ponieważ musieliśmy dokonać kilku zmian polegających na wykreśleniu niektórych zapisów. Zmiany uchwały wynikają z konieczności dostosowania jej brzmienia do orzecznictwa sądów administracyjnych i rozstrzygnięć nadzorczych wojewody Warmińsko-Mazurskiego – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Zmiany dotyczą m. in. zgłaszania propozycji projektów oraz udziału w głosowaniu. Pierwotnie uprawniony miał być każdy mieszkaniec miasta, który ukończył 16 rok życia. Zostało to wykreślone, co oznacza, że zgłaszać projekty oraz głosować będzie mógł każdy bez względu na wiek. Ponadto w przypadku składania projektu nie trzeba będzie oświadczać, że zamieszkuje się na terenie miasta. Ostatnia zmiana dotyczy wykreślenie zapisu uprawniającego burmistrza Olsztynka do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych w uchwale. Takie kompetencja ma tylko i wyłącznie Rada Miejska w Olsztynku.

O tegorocznym kształcie OBO pisałem TUTAJ. Generalnie ze środków OBO finansowane będą projekty wybrane przez mieszkańców Olsztynka. Pula środków wyniesie 300 tys. zł, a maksymalny koszt złożonego projektu nie będzie mógł przekroczyć 50% tej kwoty (150 tys. zł).

Po wejściu w życie wyżej opisanych zmian, burmistrz Olsztynka powinien ustalić szczegółowy harmonogram realizacji OBO w tym roku. Dopiero wtedy będziemy mogli rozpocząć nabór propozycji projektów.

Link do uchwały w sprawie Regulaminu Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego oraz uchwały zmieniającej.