W lipcu rozpoczął się remont dachu Kina Grunwald w Olsztynku wsparty środkami z gminnego budżetu. Wymienione zostaną również drzwi główne oraz do pomieszczenia projekcyjnego. Prace powinny potrwać do końca października. Łączny koszt wyniesie 100 tys. zł.

W 2018 roku pojawiła się inicjatywa, aby skorzystać z dotacji na wsparcie lokalnych zabytków. Budynek kina znajduje się w strefie objętej nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nasza gmina wspiera takie działania od 2014 roku. Dotacja może być przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków z terenu gminy. Wniosek o jej przyznanie, w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Grunwaldzka 2, złożyło administrujące wspólnotą TBS Sp. z o. o. w Olsztynku. W lutym br. Rada Miejska w Olsztynku zdecydowała o przyznaniu blisko 100 tys. zł dotacji na ten cel.

Jeszcze w zeszłym roku udało się pozyskać ponad 100 tys. złotych z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na cyfryzację oraz zakup nagłośnienia wraz z ekranem 3D do kina „Grunwald” w Olsztynku. Sprzęt został już zamontowany. Przy okazji udało się również wyremontować pomieszczenie projekcyjne w kinie. Aktualny repertuar można znaleźć na stronie FB Kino „Grunwald” w Olsztynku.

Więcej na temat kina pisałem we wpisach: Wielkie kino w małym mieście oraz Kino z dotacją na remont dachu