Blisko 70% ankietowanych oceniło pozytywnie IV edycję OBO. Podobnie oceniono działania promocyjne i informacyjne. To znacznie lepsze wyniki, niż w poprzednich latach.

W ramach IV edycji OBO, która odbyła się w 2019 roku, mieszkańcy Olsztynka mogli decydować o przeznaczeniu kwoty 300 tys. złotych. Mieszkańcy Olsztynka zgłosili 6 projektów. Podczas weryfikacji dwa z nich, dotyczące realizacji bardzo podobnego zadania, zostały połączone. W głosowaniu oddano prawie 2,3 tys. głosów ważnych. Do realizacji w 2020 roku zostały wybrane dwa:

  • „Olsztynek – bezpieczeństwo miasta w twoich rękach”, który obejmuje doposażenie OSP Olsztynek w sprzęt, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Olsztynka znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia. Całkowity koszt projektu oszacowano na 149 000 tys. zł,
  • „Modernizacja holu z łazienką, renowacja foteli oraz wymiana nagłośnienia w Kinie Grunwald”, który ma na celu poprawie jakości funkcjonowania obiektu poprzez remont holu wraz z łazienką, renowację foteli kinowych oraz wymianę nagłośnienia. Całkowity koszt projektu oszacowano na 150 000 tys. zł.

Zwieńczeniem każdej edycji jest jej podsumowanie. W tym celu przeprowadzono wśród mieszkańców Olsztynka ankietę, którą wypełniły 23 osoby.

Ogólna ocena IV edycji OBO jest pozytywna. Wynika to z faktu, iż wygrały projekty, które popierało ponad 80% głosujących. Mimo pozytywnych ocen ankietowani zwracali uwagę na małą liczbę projektów i niewielkie środki przeznaczone na OBO. Pojawiły się także opinie dotyczące niedokończonych projektów, zbyt dużej liczby placów zabaw i zbyt małej liczby innych atrakcji w mieście.

Pozytywnie oceniono działania promocyjne (65%), ale zwrócono także uwagę, że najlepszą promocją jest wykonanie poprzednich zadań i dostępność zrealizowanych projektów. 

Mieszkańcy angażowali się w OBO głównie z chęci współdecydowania o wydatkowaniu środków publicznych
i wyborze konkretnych projektów. Do udziału zachęcały ciekawe i dobre projekty. Powodem był również lokalny patriotyzm i obywatelski obowiązek.

Jakie propozycje zmian?

Wśród wskazanych propozycji zmian ankietowani wpisywali następujące:

  • zrealizować projekty wybrane w poprzednich edycjach,
  • stworzyć kategorię małych projektów do 10-20 tys. zł,
  • poprawić promocję OBO,
  • nie dopuszczać do udziału w OBO placów zabaw oraz szkół i placówek oświatowych, które mają inne źródła finansowania.

Ponadto w tej części ankiety wpisywano konkretne propozycje do zrealizowania m.in. poprawienie dróg, parkingów, łatanie dziur w chodnikach, podcięcie krzaków i drzew, likwidacja jemioły na drzewostanie miasta, nowe nasadzenia, oświetlenie przejść dla pieszych oraz chodników w mieście, więcej projektów dotyczących atmosfery w mieście, projekty dotyczące poprawy wizerunku miasta.

Pełne opracowanie podsumowania IV edycji OBO dostępne jest TUTAJ.