W 2020 roku Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło konsultacje publiczne Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W programie nie znalazła się wschodnia obwodnica Olsztynka i Mierek w ciągu drogi krajowej nr 58, ale był to dobry moment, żeby się o nią upomnieć.

Zachęcałem do składania wniosków dotyczących tej konkretnej inwestycji TUTAJ. Z raportu podsumowującego konsultacje publiczne wynika, że zgłoszono 15 wniosków o rozszerzenie zakresu Programu o nowe inwestycje, w tym m.in. o obwodnicę Olsztynka i Mierek w ciągu drogi krajowej nr 58.

Z komentarza do uwag wynika, że „celem Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030 jest realizacja punktowych inwestycji, które w jak najlepszy sposób rozwiążą problemy na drogach krajowych. W miejscach, które najbardziej narażone są na zaburzenie płynności.
Potrzeby budowy obejść miejscowości są bardzo duże, wciąż pojawiają się nowe postulaty oraz wnioski. Z uwagi na powyższe, lista inwestycji wraz z potencjalnym harmonogramem były przedmiotem szeregu analiz ze strony Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety, z uwagi na ograniczenia finansowe oraz możliwości rynku wykonawczego nie jest możliwa równoczesna realizacja wszystkich zgłaszanych potrzeb.
Niemniej jednak Ministerstwo Infrastruktury przeanalizuje możliwość włączenia ww. inwestycji do załącznika nr 2 Programu.
Ostateczne listy Programu zostaną ustalone po przeprowadzeniu Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.”

Cały raport dostępny jest TUTAJ.

W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztynek uwzględniono 2 warianty przebiegu obwodnicy. TUTAJ można sprawdzić ich przebieg. Polecam, szczególnie tym osobom, które rozważają jakąś budowę w tej okolicy.