10 listopada poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie oddano 2 165 głosów ważnych. Dwa projekty mieszczą się w puli środków przeznaczonych na realizację OBO w 2022 roku.

Najwięcej punktów (blisko 6,5 tys.) uzyskał projekt pn. Od świadomego przedszkolaka do bezpiecznego strażaka! Celem projektu jest doposażenie strażaków z OSP Olsztynek w nowoczesny sprzęt (m.in. środki ochrony indywidualnej) i urządzenia do prowadzenia działań ratowniczych, udzielenia pomocy na miejscu zdarzenia, usuwania skutków klęsk żywiołowych, pożarów oraz powodzi. W ramach zadania zostaną zakupione także pomoce edukacyjno-dydaktyczne dla dzieci, przeznaczone do kształtowania bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych. Koszt zadania: 150 tys. złotych.

Na drugim miejscu uplasowała się budowa szlaku pieszo – rowerowego w Parku Miejskim w Olsztynku (1064 punkty). Celem projektu jest przywrócenie funkcjonalności przyjaznego dla mieszkańców i turystów Parku Miejskiego w Olsztynku, w tym odbudowa szlaków pieszo – rowerowych. Realizacja projektu ma skomunikować Olsztynek z Zajazdem Mazurskim, DPS-em i miejscowością Sudwa. Szlak pieszo – rowerowej długości 814 mb. na nasypie zbudowanym w latach 20-tych XX wieku ma być I etapem zagospodarowania Parku Miejskiego w Olsztynku. Koszt zadania: 150 tys. złotych.

Warto zwrócić uwagę, że wyżej opisane projekty uzyskały łącznie ok 71% punktów. Za realizację projektów odpowiedzialny jest Urząd Miejski w Olsztynku.