3 600 zł dofinansowania otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Łutynowie na stworzenie ogólnodostępnego miejsca spotkań przy ognisku lub grillu. Będzie to jedyne i niepowtarzalne miejsce przy otoczonym drzewami jeziorze, z którego będą mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy sołectwa.

Głównym celem projektu jest rozwój oferty kulturalno-rekreacyjnej miejscowości. Wszystkie działania są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców, koła gospodyń wiejskich i rady sołeckiej. Większość prac została wykonana na początku listopada przez grupę mieszkańców Łutynowa. W pierwszej kolejności przygotowano teren przy świetlicy wiejskiej. W miejscu z kamiennym kręgiem pod ognisko zamontowano przygotowaną konstrukcję z rusztem do grillowania. Z zakupionego drewna mieszkańcy wykonali ławki. W ramach projektu zakupiono także akcesoria do przygotowywania i przechowywania posiłków. Miejsce na ognisko zostało odpowiednio oznaczone.

Projekt jest realizowany ze środków programu mikrodotacji NOWEFIO – WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 dofinansowanego przez Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.